İYİLİK RENGİ
Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz

Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz

MİSYONUMUZ

 • Ayrımcılık yapmama, şeffaflık, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri, ulusal mevzuat ve uluslararası insanî yardım standartları bağlamında İRD’nin kuruluş ilkeleri olarak benimsenir. Bu genel bağlamda, kriz gelişmelerinin hemen akabinde hedef grupların acil ve öncelikli temel ihtiyaçlarını karşılamak için acil durum eylem planları çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesi, sonrasında yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmaları ekseninde özel ve özellikli ihtiyaçları gidermek üzere projelerin uygulanması planlanır.
 • İyilik Rengi Derneği başta yoksul ve kimsesizlere daha huzurlu ve mutlu yaşamalarına yardımcı olmak için gönüllü ve şevkle çalışmayı hedeflemiştir .Kitlelerin dürüstlük ve gönüllülük ilkesiyle yönetilmesi için gerekli ortamı hazırlar. İnsan odaklı çalışan İRD gönüllü kadrosunun yine en değerli varlığı insandır.
 • Hayır medeniyetinin yaygınlaşmasına ve tüm dünyada yerleşmesine toplumda yardımlaşma bilici ve ahlakının oluşmasına katkı sağlamak.
 • Yeryüzünün her tarafında hakkın ve adaletin hâkim olması iyiliğin her yere yayılıp kötülüğe engel olunması için kim ve nerede olursa olsun, muhtaç, mağdur ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onlara onurlu bir hayat sunmak
 • Veren el ile alan el arasında hayır köprüsü olmak ve “Bir hayra rehberlik eden, onu bizzat yapmış gibidir” müjdesine nail olmak için çalışmak.
 • Toplumun temel taşı olan ailenin ve insanlığın, cehalet, mağduriyet, yoksulluk ve yetimlik karşısında ezilmesine engel olmak, sonuçlar değil sebepler üzerinde durmak.
 • İyiliğin her zaman ve her yerde yaşatılması için çalışmak.
 • Toplumun en hassas parçası olan engellilerin kendilerinin özürle, özürsüzlerin de kendileriyle imtihan edildiği özürlülere “Özür tendedir, canda özür olmaz” düsturuyla yaklaşarak onların tutan eli, gören gözü, işiten kulağı ve yürüyen ayağı olmak
 • Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.
 • İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.

VİZYONUMUZ

 • İnsanın insan olmaktan dolayı sahip olduğu onurlu yaşam hakkını sürdürmesi için en üst seviyede çalışma yürütmeye odaklanmıştır.
 • Herkes için onurlu ve eşit bir yaşamı tesis etme vizyonuna sahiptir.–
 • Tüm dünyada muhtaç duruma düşmüş ya da düşürülmüş toplumların kişi, kurum ve kuruluşları destekleyip güçlendirmek
 • İmkân ve kaynaklarını eğitim öncelikli kalıcı projeler üreterek, çözümler sunmak
 • İnsanı her şeyin merkezine alarak, gerek yerel gerekse genel anlamda sivil toplum bilincini geliştirici çalışmalar yapmak, güçlü bir  sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak ve bu yolla nitelikli insan ve  refah toplumunun oluşmasına gayret göstermektir.
 • Öncelikle Ülkemizde daha sonra dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.
 • Tüm yeryüzünde yardım ve yardımlaşma bilinci oluşturarak, kurumlar ve ülkelerarasında işbirliği yaparak sosyal dayanışma ve yardımlaşmada öncülük etmek
 • Yardımlaşma konusundaki akılcı bir yaklaşım tarzıyla şefkat elini yoksul ve kimsesizlere ulaştırırken tüm dünyaya örnek olacak ilkeleri insanlığa sunmaktadır.
 • Açlık ve yoksullukla mücadelede maddi ve manevi olarak ilgi ve yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını giderirken köprü vazifesi görmek ve bu mücadelemizi günümüz teknolojilerini kullanarak daha hızlı verimli doğru ve kaliteli hale getirmektir.
 • Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek
 • Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.
 • Çalışmalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Hem İRYD ekibi ve yararlanıcılar hem de partnerler, ortaklar ve destek alınan kesimlere karşı şeffaflık ve hesap verilebilirlik en önemli ilke olarak benimsenmiştir.
X