İYİLİK RENGİ
Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

  • İlk olarak kapı kapı gezip muhtaç insanlara yardım eden küçük bir grup olarak yola çıkan İyilik Rengi Derneği gönüllüleri; “Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.”(Fecr/18) ayetini yol haritası belirleyerek insanları da yardıma teşvik etmeye karar vermiş ve 2018 yılında derneğimizin kurulmasına vesile olmuştur.
    İyilik Rengi Derneği, yurtiçinde ve yurtdışında ihtiyaç sahibi mağdur olmuş insanlara “yediğinden yedir” anlayışını en önde tutarak ayni ve nakdi yardımda bulunmak, bunu yaparken hiçbir din, dil, ırk cinsiyet gibi hiçbir ayrım gözetmemek, İnsanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, Dünya insanı ve iyi insanların çoğalmasına hizmet etmek, toplumların sosyo – ekonomik düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerini korunmasına ve tanıtılmasına katkı sağlamak, Dünya’nın her nerede olursa olsun felakete uğramış ve çeşitli sebeplerle mağdur olmuş tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak, bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, Ulusal ve uluslararası genç ve çocukların bireysel, kültürel gelişimine katkı sağlamak ,gönüllülük faaliyetleri ile gençlerin aktif vatandaşlıklarını güçlendirmek, gençlerin girişimciliklerini desteklemek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

 

  • İyilik Rengi Derneği, her geçen gün değerli bağışçılarının desteğiyle büyüyen ve gelişen BAĞIMSIZ bir iyilik hareketidir…
X