• basvuru@iyilikrengi.org
  • +90 532 379 24 05

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/iyilikorg/public_html/wp-content/plugins/poora-elementor/widgets/about1-widget.php on line 345
Thumb

Gel insanların hayatını renklendirelim.

Hakkımızda

Hakkımızda

Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.

İyilik Rengi Derneği  2018 yılında İstanbul’da kurulmuş ve 2018 yılından itibaren İstanbul ve çevre illerde faaliyetlerine devam eden bir sivil toplum kuruluşudur. 

Derneğimiz kapı kapı gezip ihtiyaç sahibi ailelere haftanın bir günü kendi paralarından erzak alabilmeyi hedefleyen gönüllülerle kurulmuştur. Derneğimizin kurulmasındaki en büyük faktörlerden biri Kur’an’da yazan “Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.” (Fecr 18) ayeti olmuştur. İnsanlara ufakta olsa dokunabilmek adına yola çıkan gönüllülerimiz 2018 yılından itibaren bunu teşvik etmek amacıyla derneğimizi kurmuştur.

Yurt içi ve yurt dışında gıda, giyim, barınma, eğitim, temizlik, doğal afet ve sosyal-kültürel yardım faaliyetleri gerçekleştiren derneğimiz, İstanbul içinde 5 şubemiz, yurt dışında ise işbirliği yaptığımız kurumlar ile onlarca ülkede yardıma ihtiyacı olan gönüllere hizmet etme derdi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimiz, ayni ve nakdi her türlü yardımı gerçek ihtiyaç sahiplerine en kısa ve en iyi bir şekilde ulaştırma anlayışıyla hareket ederek, zulme uğramış ya da başka sebeple muhtaç duruma düşmüş insanlara ihtiyaç duydukları iyilik ve insani yardımı yapmaktadır.

İyilik Rengi Derneği, her geçen gün değerli bağışçılarının desteğiyle büyüyen ve gelişen BAĞIMSIZ bir iyilik hareketidir…

Bağış Yap
Neden Varız?

Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz

Vizyon

İnsanın insan olmaktan dolayı sahip olduğu onurlu yaşam hakkını sürdürmesi için en üst seviyede çalışma yürütmeye odaklanmıştır. Herkes için onurlu ve eşit bir yaşamı tesis etme vizyonuna sahiptir.– Tüm dünyada muhtaç duruma düşmüş ya da düşürülmüş toplumların kişi, kurum ve kuruluşları destekleyip güçlendirmek İmkân ve kaynaklarını eğitim öncelikli kalıcı projeler üreterek, çözümler sunmak İnsanı her şeyin merkezine alarak, gerek yerel gerekse genel anlamda sivil toplum bilincini geliştirici çalışmalar yapmak, güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak ve bu yolla nitelikli insan ve refah toplumunun oluşmasına gayret göstermektir. Öncelikle Ülkemizde daha sonra dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak. Tüm yeryüzünde yardım ve yardımlaşma bilinci oluşturarak, kurumlar ve ülkelerarasında işbirliği yaparak sosyal dayanışma ve yardımlaşmada öncülük etmek Yardımlaşma konusundaki akılcı bir yaklaşım tarzıyla şefkat elini yoksul ve kimsesizlere ulaştırırken tüm dünyaya örnek olacak ilkeleri insanlığa sunmaktadır. Açlık ve yoksullukla mücadelede maddi ve manevi olarak ilgi ve yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını giderirken köprü vazifesi görmek ve bu mücadelemizi günümüz teknolojilerini kullanarak daha hızlı verimli doğru ve kaliteli hale getirmektir. Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak. Çalışmalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Hem İRYD ekibi ve yararlanıcılar hem de partnerler, ortaklar ve destek alınan kesimlere karşı şeffaflık ve hesap verilebilirlik en önemli ilke olarak benimsenmiştir.

Vizyon

İnsanın insan olmaktan dolayı sahip olduğu onurlu yaşam hakkını sürdürmesi için en üst seviyede çalışma yürütmeye odaklanmıştır. Herkes için onurlu ve eşit bir yaşamı tesis etme vizyonuna sahiptir.– Tüm dünyada muhtaç duruma düşmüş ya da düşürülmüş toplumların kişi, kurum ve kuruluşları destekleyip güçlendirmek İmkân ve kaynaklarını eğitim öncelikli kalıcı projeler üreterek, çözümler sunmak İnsanı her şeyin merkezine alarak, gerek yerel gerekse genel anlamda sivil toplum bilincini geliştirici çalışmalar yapmak, güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak ve bu yolla nitelikli insan ve refah toplumunun oluşmasına gayret göstermektir. Öncelikle Ülkemizde daha sonra dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak. Tüm yeryüzünde yardım ve yardımlaşma bilinci oluşturarak, kurumlar ve ülkelerarasında işbirliği yaparak sosyal dayanışma ve yardımlaşmada öncülük etmek Yardımlaşma konusundaki akılcı bir yaklaşım tarzıyla şefkat elini yoksul ve kimsesizlere ulaştırırken tüm dünyaya örnek olacak ilkeleri insanlığa sunmaktadır. Açlık ve yoksullukla mücadelede maddi ve manevi olarak ilgi ve yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını giderirken köprü vazifesi görmek ve bu mücadelemizi günümüz teknolojilerini kullanarak daha hızlı verimli doğru ve kaliteli hale getirmektir. Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak. Çalışmalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Hem İRYD ekibi ve yararlanıcılar hem de partnerler, ortaklar ve destek alınan kesimlere karşı şeffaflık ve hesap verilebilirlik en önemli ilke olarak benimsenmiştir.

Misyon

Ayrımcılık yapmama, şeffaflık, tarafsızlık, hesap verebilirlik gibi ilkeleri, ulusal mevzuat ve uluslararası insanî yardım standartları bağlamında İRD’nin kuruluş ilkeleri olarak benimsenir. Bu genel bağlamda, kriz gelişmelerinin hemen akabinde hedef grupların acil ve öncelikli temel ihtiyaçlarını karşılamak için acil durum eylem planları çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesi, sonrasında yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmaları ekseninde özel ve özellikli ihtiyaçları gidermek üzere projelerin uygulanması planlanır. İyilik Rengi Derneği başta yoksul ve kimsesizlere daha huzurlu ve mutlu yaşamalarına yardımcı olmak için gönüllü ve şevkle çalışmayı hedeflemiştir .Kitlelerin dürüstlük ve gönüllülük ilkesiyle yönetilmesi için gerekli ortamı hazırlar. İnsan odaklı çalışan İRD gönüllü kadrosunun yine en değerli varlığı insandır. Hayır medeniyetinin yaygınlaşmasına ve tüm dünyada yerleşmesine toplumda yardımlaşma bilici ve ahlakının oluşmasına katkı sağlamak. Yeryüzünün her tarafında hakkın ve adaletin hâkim olması iyiliğin her yere yayılıp kötülüğe engel olunması için kim ve nerede olursa olsun, muhtaç, mağdur ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onlara onurlu bir hayat sunmak Veren el ile alan el arasında hayır köprüsü olmak ve “Bir hayra rehberlik eden, onu bizzat yapmış gibidir” müjdesine nail olmak için çalışmak. Toplumun temel taşı olan ailenin ve insanlığın, cehalet, mağduriyet, yoksulluk ve yetimlik karşısında ezilmesine engel olmak, sonuçlar değil sebepler üzerinde durmak. İyiliğin her zaman ve her yerde yaşatılması için çalışmak. Toplumun en hassas parçası olan engellilerin kendilerinin özürle, özürsüzlerin de kendileriyle imtihan edildiği özürlülere “Özür tendedir, canda özür olmaz” düsturuyla yaklaşarak onların tutan eli, gören gözü, işiten kulağı ve yürüyen ayağı olmak Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak. İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Tespit Et

İlk defa gittiğimiz ailelerin nelere ihtiyaçları oluğunu, evde kaç kişi yaşadığını, aylık toplam gelir/gideri, ev sakinlerinden hasta olan varsa onun durumu gibi belli başlı başlıklarla tespit yaparız.

Duyur

Tespit edilen ihtiyaçları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıp takipçilerimizi yardım etmeye çağırırız.

Ulaştır

İlk önceliğimizin yardım edecek insanların yardımlarını bizimle birlikte ilk elden kendilerinin vermesi. Eğer bu mümkün değilse tespit edilen ihtiyaçları biz temin edip ulaştırırız.

Teşvik Et

Son olarak muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamanın, onların dertleriyle dertlenmenin, mutluluklarıyla mutlu olmanın bizde bıraktığı duyguları elimizden geldiğince paylaşıp daha fazla insana ulaşmaya ve bizim gibi çalışmaya teşvik ederiz.

28
Years of Foundation
780
monthly donors
1600
incredible volunteers
688
successful campains